Jamy przynosowe

anatomia24.pl & jamy przynosowe

Zatoki przynosowe .. jamy nosowej w otaczającą kość. Wyróżniamy, zatem zatokę klinową, czołową, sitową, szczękową występujące obustronnie. Największą z pośród nich jest zatoka szczękowa ( łac. sinus maxillaris ) znajdująca się w trzonie kości szczękowej. Ma ona kształt piramidy, utworzonej z czterech ścian. Część przyśr...