Otrzewna trzewna

anatomia24.pl & otrzewna trzewna

Moszna .. otrzewnej ( błony surowiczej ) posiada dwie blaszki: trzewną i ścienną. Pomiędzy blaszką trzewną a ścienną znajduje się jama surowicza moszny. Zawiera ona niewielką ilość płynu surowiczego. W stanach zapalnych mogą się tu gromadzić jego znaczne ilości tworząc wodniaka. Moszna jest odpowiednikiem war... Nadnercza .. otrzewnowo w tylnej części jamy brzusznej powyżej nerek, ale w obrębie ich torebki tłuszczowej. Wielkość nadnerczy wynosi przeciętnie 5 cm na 3 cm. Wyróżniono powierzchnię przednią, tylną, podstawę oraz brzeg boczny i przyśrodkowy. Objęte są dodatkowo torebką włóknistą. Nadnercza swoją powierzchnią ...

Żołądek .. otrzewna trzewna ). Mięśniówka posiada liczne włókna podłużne, szczególnie obecne na krzywiznach, okrężne oraz warstwę włókien skośnych w obrębie dna i trzonu. Błona śluzowa bogata jest w fałdy żołądkowe wijących się podłużnie z góry na dół oraz drobniejsze pólka żołądkowe, fałdy kosmkowe, a między ... Jelito cienkie .. otrzewną trzewną, błonę mięśniową umożliwiającą przemieszczenie pokarmu oraz błonę śluzową zawierającą kosmki jelitowe zwiększające znacznie powierzchnię chłonną i trawienną. Uwalniane tu enzymy trawienne to m.in. maltaza, laktaza, lipaza. Unaczynienie jelita cienkiego zapewnione jest przez tętnicę ...

Wątroba .. otrzewną. Liczne więzadła częściowo wpływają na jej umocowanie w jamie brzusznej. Podstawową jednostką anatomiczno - czynnościową wątroby jest hepatocyt. Hepatocyty układają się w ten sposób, że tworzą beleczki wątrobowe otoczone naczyniami krwionośnymi i przewodami żółciowymi śródpłacikowymi. Te z ... Pęcherzyk żółciowy .. otrzewną trzewną ). Szyjka powstaje ze zwężania się trzonu i przechodzi w przewód pęcherzykowy. Przewód pęcherzykowy wyprowadza żółć z pęcherzyka do przewodu wątrobowego wspólnego wytwarzając tym samym przewód żółciowy wspólny. Jego długość to około 4 cm. Biegnie do tyłu, dołu i na lewo wytwarzając ...

Otrzewna Otrzewna ( łac. peritoneum ) jest błoną surowiczą pokrywającą wewnętrzną część jamy brzusznej i jamy miednicy oraz mieszczące się w nich narządy. Składa się z dwóch blaszek: zewnętrznej wyściełającej ściany jamy brzusznej - otrzewnej ściennej i leżącej bardziej do wewnątrz otrzewnej trzewnej pokrywa... Śledziona .. otrzewną oraz tkanką włóknistą, która wysyła w głąb narządu liczne pasma łącznotkankowe ( beleczki ). Poza tym wnętrze stanowi tkanka siateczkowata, zwana miazgą. Występują dwa rodzaje miazgi: zewnętrznie znajdująca się miazga czerwona oraz bardziej do wewnątrz miazga biała. Miazga czerwona zawiera ...