Z jakim narządem wątroba nie jest połączona za pomocą więzadła?

  • przełyk
  • żołądek
  • okrężnica

Więzadło wątroby

Żołądek .. więzadła wątrobowo - żołądkowego, żołądkowo - przeponowego, żołądkowo - śledzionowego, żołądkowo - okrężniczego. Ściana żołądka zbudowana jest z warstwy śluzowej, mięśniowej i zewnętrznie leżącej surowiczej ( otrzewna trzewna ). Mięśniówka posiada li ... Wątroba .. więzadło sierpowate. Powierzchnia dolna posiada wyżłobienia w kształt litery H. W przedniej jej części mieści się płat czworoboczny, do tyłu zaś ogoniasty. Poza tym znajdują się tu zagłębienia i szczeliny m.in. dla pęcherzyka żółciowego, żyły głównej ...

Otrzewna .. więzadłem. Skutkiem tego jest występowanie zachyłków, czyli zagłębień otrzewnej ślepo zakończonych. Do zachyłków otrzewnej zaliczamy: zachyłek dwunastniczy górny i dolny, krętniczo - kątniczy górny i dolny, zachyłki przyokrężnicze, międzyesowaty, pod ...