Czy dwunastnica jest pokryta otrzewną?

  • Nie, dwunastnica jest narządem zewnątrzotrzewnowym.
  • Tak, dwunastnica jest narządem wewnątrzotrzewnowym.
  • Tylko górna część dwunastnicy ma powłokę surowiczą, dochodzi do niej więzadło wątrobowo-dwunastnicze.

Dwunastnica a otrzewna

Żołądek .. dwunastnicy. Żołądek poprzez ścianę przednią sąsiaduje z wątrobą ( płat lewy i czworoboczny ), pęcherzykiem żółciowym, śledzioną, przeponą i przednią ścianą jamy brzusznej. Ściana tylna kontaktuje się z poprzecznicą, trzustką, nerką i nadnerczem oraz ... Jelito cienkie .. dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte. U swego początku graniczy z częścią odźwiernikową żołądka, a na drugim końcu uchodzi do jelita grubego. Zachodzą tu dalsze procesy trawienia oraz wchłanianie prostych substancji odżywczych. Budowa ściany jeli ...

Wątroba .. dwunastnicy, okrężnicy, nerek i nadnerczy oraz wnęka między płatem ogoniastym a czworobocznym. Do wnęki wnika więzadło wątrobowo - dwunastnicze, żyła wrotna, tętnica wątrobowa właściwa, nerwy, a wychodzą przewód wątrobowy wspólny i naczynia chłonne. ... Pęcherzyk żółciowy .. dwunastnicy. Tuż przed ujściem dwunastniczym występuje poszerzenie przewodu zwane bańką wątrobowo - trzustkową. Odpływ żółci regulowany jest dzięki włóknom mięśniowym tworzącym zwieracz bańki wątrobowo - trzustkowej ( zwieracz Oddiego ). Wytwarzana p ...

Otrzewna .. dwunastniczy górny i dolny, krętniczo - kątniczy górny i dolny, zachyłki przyokrężnicze, międzyesowaty, podprzeponowy, przeponowo - wątrobowy. Na krezce zawieszone są narządy tj. jelito cienkie, poprzecznica, esica, wyrostek robaczkowy, jajniki, jajo ...