Jakie zastawki serca są zbudowane z płatków półksiężycowatych?

  • zastawka pnia płucnego i zastawka mitralna
  • zastawka aorty i zastawka pnia płucnego
  • zastawka mitralna i zastawka aorty

Zastawki serca

Serce .. zastawek. Na przyśrodkowej ścianie występuje zagłębienie odpowiadające dołowi owalnemu przedsionka prawego. Komora lewa jest jamą serca o najgrubszych ścianach ( średnio 15 mm ). Od wewnątrz pokryta jest również beleczkami mięśniowymi oraz dwoma mięś ... Szkielet serca i zastawki serca .. zastawek i włókna mięśniowe. Serce jest narządem zbudowanym z mięśni poprzecznie prążkowanych, co umożliwia mu dobrą kurczliwość. W przypadku przegrody międzykomorowej, tylko jej część dolna zbudowana jest z mięśniówki komór. Część górna serca nie po ...

Cykl pracy serca .. zastawki przedsionkowo - komorowe są otwarte, zaś zastawki półksiężycowate zamknięte. Dochodzi do biernego napływu krwi przez przedsionki do komór, po czym następuje skurcz przedsionka zwiększający objętość krwi znajdującej się w komorach. W rezultac ... Aorta i gałęzie aorty .. zastawkami półksiężycowatymi, odchodzą naczynia wieńcowe. Od łuku aorty odchodzi pień ramienno - głowowy, za nim tętnica szyjna wspólna lewa i tętnica podobojczykowa lewa. Pień ramienno - głowowy prawy długości 3 - 4 cm dzieli się następnie na tętnic ...

Układ żylny .. zastawki, które uniemożliwiają cofanie się krwi. Przepływ krwi możliwy jest również dzięki pompie mięśniowej mięśni szkieletowych. W czasie ruchu, skurcz mięśni szkieletowych kończyn dolnych powoduje ucisk na żyły i wzrost powrotu krwi do serca. Pona ...