Co charakteryzuje rozcięgno języka?

  • Rozcięgno języka to mocna i gęsta warstwa łącznotkankowa.
  • Rozcięgno języka nie powstaje z przekształconej tkanki podśluzowej grzbietu oraz końca języka.
  • Do rozcięgna języka nie przyczepiają się włókna mięśnia poprzecznego języka.

Język

Układ pokarmowy .. język, ślinianki, wątroba, pęcherzyk żółciowy i trzustka. Podstawową drogę dla pokarmów i ich resztek stanowią: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, odbytnica i odbyt. Do funkcji układu pokarmowego należą: rozdrobnienie i tra ... Jama ustna .. językowego oraz podniebienno - gardłowego. Między tymi łukami, w zagłębieniu, leży obustronnie migdałek podniebienny ( 1 - 2 cm ). Od dołu jama ustna ograniczona jest przez język i przestrzeń znajdującą się pod nim w postaci dna jamy ustnej. Pomiędzy ...

Ślinianki .. językowa występujące obustronnie. Ślinianka przyuszna ( tzw. przyusznica ) jest największą ślinianką znajdującą się powierzchownie na bocznej części twarzy do przodu od małżowiny usznej w dole zażuchwowym ograniczonym od przodu gałęzią żuchwy od tyłu ... Język Język ( łac. lingua, glossa ) jest narządem mięśniowym na zewnątrz pokrytym błoną śluzową. Od dołu wypełnia dno jamy ustnej, a przy zamkniętych ustach przylegać może do podniebienia oraz siekaczy dolnych. Język składa się z trzonu, wolnego końca i na ...