Narządy kobiece ok 50 rż

anatomia24.pl & narządy kobiece ok 50 rż

Macica .. narządem kobiecym tworzącym miejsce do zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki jajowej i jej rozwoju. Dzięki grubej warstwie mięśniowej stanowi ochronę dla rozwijającego się płodu, natomiast podczas porodu umożliwia narodziny. Macica znajduje się pośrodkowo w obrębie jamy miednicy, między pęcherzem m... Mięśnie dna miednicy .. narządami jamy miednicy. Od dołu zaś znajduje się powięź dolna przepony i dół kulszowo - odbytniczy. Między brzegami przednimi mięśnia mieszczą się wrota dźwigacza, gdzie przechodzi cewka moczowa, a u kobiet także pochwa. Mięsień dźwigacz odbytu odpowiada za prawidłowe uniesienie przepony miednicy i...