żyła ramienna

anatomia24.pl & żyła ramienna

Tchawica .. żyła ramienno - głowowa, pień ramienno - głowowy, łuk aorty oraz mięśnie: mostkowo - obojczykowo - sutkowy, mostkowo - gnykowy. Długość tchawicy wynosi średnio 10 - 12cm. W czasie ruchów oddechowych lub przełykania tchawica podąża za ruchami krtani. Ściana tchawicy składa się z błony śluzowej, błony... Grasica .. żyła główna dolna i żyła ramienno - głowowa. Zbudowana jest z dwóch płatów prawego i lewego o gąbczastej spoistości. Z zewnątrz otacza ją włóknista torebka wysyłająca w głąb gruczołu liczne przegródki dzieląc ją w ten sposób na płaciki. Część zewnętrzna płacików tworzy korę, wewnętrzna rdzeń. Grasic...