Objętości oddechowe

anatomia24.pl & objętości oddechowe

Układ oddechowy .. objętości klatki piersiowej, spadek ciśnienia w drogach oddechowych prowadzą do wdechu. W niektórych przypadkach mechanizm ten wspomagany jest przez mięśnie pochyłe i mostkowo - obojczykowo - sutkowe. Wydech umożliwiają mięśnie brzuszne i międzyżebrowe wewnętrzne. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reich... Fizjologia oddychania .. objętość klatki piersiowej, przez co spada ciśnienie w drogach oddechowych prowadzące do wdechu. Wdech trwa tak długo, aż dojdzie do wyrównania ciśnienia pęcherzykowego z ciśnieniem atmosferycznym. W niektórych sytuacjach mechanizm ten wspomagany jest przez mięśnie pochyłe i mostkowo - obojczykowo -...