Co rozkłada lipaza?

  • tłuszcze na kwasy tłuszczowe i glikol
  • tłuszcze na kwasy tłuszczowe i glicerol
  • tłuszcze na estry kwasów tłuszczowych i glicerol

Lipaza

Jelito cienkie .. lipaza. Unaczynienie jelita cienkiego zapewnione jest przez tętnicę krezkową górną, tętnicę wątrobową wspólną. Krew odpływa do żyły krezkowej górnej a chłonka do węzłów chłonnych krezkowych. Unerwienie pochodzi ze splotu trzewnego, nerwu błędnego ora ... Trzustka .. lipaza i fosfolipaza trawiące lipidy, alfa - amylaza trawiąca węglowodany, rybonukleaza i deoksyrybonukleaza trawiące kwasy nukleinowe. Główny enzym trawiący tłuszcze - lipaza działa tylko w obecności kwasów żółciowych produkowanych w wątrobie. Sok t ...