Jaki nerw czaszkowy unerwia przywspółczulnie śliniankę przyuszną?

  • nerw twarzowy
  • nerw trójdzielny
  • nerw językowo-gardłowy

ślinianka przyuszna

Nerwy czaszkowe .. ślinianki oraz smakowo język. Opuszcza mózgowie w kącie mostoso - móżdżkowym razem z... ... nerwem przedsionkowo - ślimakowym ( n. VIII ) odpowiadającym za zachowania prawidłowej równowagi oraz odbiór bodźców słuchowych. Nerw językowo - gardłowy ( n. ...