Miednicy

anatomia24.pl & miednicy

Układ moczowy .. miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy oraz cewka moczowa. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II... Nerka .. miednica mniejsza, okolica wzgórka łonowego. W pozycji stojącej położenie nerek przemieszczone jest o 4 - 5cm do dołu. Ruchomość oddechowa nerek powoduje ich przemieszczanie się średnio o 2 - 3cm podczas spokojnego oddychania. Masa nerki to średnio 120 - 200g. W budowie zewnętrznej nerki wyróżnia si...

Drogi odprowadzające mocz .. miedniczki nerkowej. Następnie poprzez moczowód mocz jest odprowadzany do pęcherza moczowego, gdzie jest z kolei magazynowany i skąd odpływa do cewki moczowej z długimi przerwami. Kielichy nerkowe mniejsze są stożkowatymi strukturami długości 1cm występującymi w liczbie 8 - 10. Obejmują one brodawkę... Moczowód .. miednicy mniejszej u mężczyzn sąsiaduje od przodu z tętnicą biodrową wewnętrzną, naczyniami i nerwami zasłonowymi, u kobiet natomiast przebieg jest podobny i dodatkowo sąsiedztwo obejmuje tętnice maciczne. Odcinek dalszy przylegający do pęcherza moczowego u mężczyzn przebiega obok pęcherzyka nasienn...

Pęcherz moczowy .. miednicy mniejszej, do tyłu od spojenia łonowego, a do przodu od odbytnicy. U kobiet pomiędzy odbytnicą a pęcherzem moczowym występuje macica i pochwa. Od góry i tyłu pęcherz moczowy przylega do otrzewnej. Z tyłu w miejscu ujść moczowodów otrzewna przechodzi na narządy leżące za pęcherzem ( np. odby... Nasieniowód .. miednicy ku dołowi i do tyłu. Ostatnim zgięciem zawraca przyśrodkowo do dna pęcherza moczowego ( część miednicza ). Nasieniowód w części miedniczej pokryty jest otrzewną. Nasieniowód zarówno prawy jak i lewy zakończone są bańką nasieniowodu. Poszerzony odcinek obu nasieniowodów ma budowę gruczołową ...

Pęcherzyk nasienny .. miednicy mniejszej. Wydzielina pęcherzyków nasiennych zawiera enzymy, fruktozę, witaminę C, które powodują rozcieńczenie nasienia i pobudzają ruchy plemników. Unaczynienie stanowią tętnice: nasieniowodu, odbytnicza środkowa i dolna, pęcherzowa dolna oraz żyły uchodzące do splotu pęcherzowego. Odpływ... Gruczoł krokowy .. miednicy. Wierzchołkiem skierowany jest do przodu i góry, przylega do przepony moczowo - płciowej. Podstawa skierowana do góry i tyłu przylega do dna i szyjki pęcherza moczowego. Cewka moczowa wchodzi bezpośrednio do gruczołu tworząc połączenie podstawy gruczołu z dnem za pomocą włókien mięśniowych...

Jajnik .. miednicy do przodu od odbytnicy. Służy do wytwarzania komórek jajowych. Oba jajniki leżą asymetrycznie, lewy jajnik kieruje się nieco bardziej do przodu w stosunku do prawego. Z zewnątrz swoim kształtem jajnik zbliżony jest do migdała, posiada powierzchnię przyśrodkową, boczną, koniec górny i dolny... Jajowód .. miednicy. Po prawej stronie sąsiaduje z wyrostkiem robaczkowatym, po lewej z esicą. Podobnie jak jajnik, jajowód otulony jest otrzewną, i stanowi górny brzeg więzadła szerokiego macicy. Obie blaszki otrzewnej kontaktują się poniżej jajowodu, pomiędzy nimi przebiegają naczynia i włókna nerwowe. Stano...

Macica .. miednicy, między pęcherzem moczowym a odbytem oraz pomiędzy lewym a prawym jajowodem. Jej długość wynosi średnio 7,5 cm. Objęta jest otrzewną. Prawidłowa macica, u kobiet, które jeszcze nie rodziły swym kształtem przypomina nieco spłaszczoną w płaszczyźnie czołowej i odwróconą gruszkę. Z tego względ... Cewka moczowa u kobiet .. miednicy mniejszej, dalej wraz z pochwą przebija przeponę moczowo - płciową uchodząc na brodawce cewkowej w przedsionku pochwy. Biegnie prawie pionowo kierując się od tyłu i góry ku przodowi i do dołu. Nie występują tu zagięcia charakterystyczne dla cewki moczowej męskiej. Ściana cewki moczowej zbud...

Pochwa .. miednicy mniejszej i przechodzi przez przeponę moczowo - płciową tak, że część górna znajduje się w jamie miednicy, a dolna w obrębie przepony. Do tyłu sąsiaduje z odbytnicą, z przodu zaś z pęcherzem moczowym i cewką moczową. W pozycji stojącej pochwa ustawiona jest nieco skośnie biegnąc od tyłu i g... Jelito czcze i jelito kręte .. miednicy w zagłębienie pęcherzowo - odbytnicze u mężczyzn i maciczno - odbytnicze u kobiet. Przyjmuje się, że część mieszcząca się po stronie lewej i nadbrzuszu jest jelitem czczym, zaś po stronie prawej i w jamie miednicy jelitem krętym. Oba odcinki cechują się dużą ruchomością dzięki długiej krezc...

Jelito ślepe .. miednicy mniejszej. Nie bierze udziału w trawieniu, ale posiada specjalne grudki chłonne. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS... Odbytnica .. miednicy mniejszej, przebija przeponę miednicy i ma przebieg łukowaty. Długość odbytnicy to 12 - 18 cm. Część odbytnicy leżąca nad przeponą miednicy nosi nazwę bańki odbytnicy, pozostała tworzy kanał odbytu, którego ściany przylegają do siebie i oddalają się od siebie w chwili oddawania kału. W górn...

Otrzewna .. miednicy oraz mieszczące się w nich narządy. Składa się z dwóch blaszek: zewnętrznej wyściełającej ściany jamy brzusznej - otrzewnej ściennej i leżącej bardziej do wewnątrz otrzewnej trzewnej pokrywającej narządy. Pomiędzy obu blaszkami tworzy się jama otrzewnej wypełniona niewielką ilością płynu su... Aorta i gałęzie aorty .. miednicy, narządy płciowe, okolicę krocza. Odchodzą od niej tętnice: pępkowa, pęcherzowa dolna, maciczna lub nasieniowodowa, odbytnicza środkowa, sromowa wewnętrzna oraz tętnice: biodrowo - lędźwiowa, krzyżowa, pośladkowa i zasłonowa. Tętnica biodrowa zewnętrzna jest głównym naczyniem zaopatrującym ...

Układ limfatyczny .. miednicy, lewej połowy klatki piersiowej, lewej kończyny górnej oraz lewej części głowy i szyi. W przeciwieństwie do niego, krótki ( około 1,5 cm długości ) przewód chłonny prawy tworzy spływ dla chłonki z pozostałej części ciała i uchodzi do prawego kąta żylnego. Jest strukturą niestałą. Natomiast ... Węzły chłonne .. miednicy leżące zaotrzewnowo: trzewne, lędźwiowe, biodrowe, krzyżowe oraz węzły chłonne trzewi: żołądkowe, trzustkowo - śledzionowe, wątrobowe, krezkowe, krętniczo - okrężnicze, okrężnicze, odbytowo - odbytnicze, pęcherzowe, przymaciczne. Węzły chłonne kończyny dolnej leżące powierzchownie: pachwino...

Mięśnie uda .. miedniczej do kości udowej a mięsień smukły na kości piszczelowej. Należą tu: mięsień grzebieniowy, przywodziciel długi, przywodziciel krótki, przywodziciel wielki i mięsień smukły. Oprócz przywiedzenia możliwe jest również zakładanie nogi na nogę, zgięcie w stawie kolanowym. Do grupy tylnej należą:... Mięśnie brzucha .. miednicy. Z przodu i po bokach znajdują się mięśnie brzucha: skośny zewnętrzny, skośny wewnętrzny, poprzeczny i piramidowy. W odcinku lędźwiowym znajduje się mięsień czworoboczny lędźwi. Mięsień skośny zewnętrzny brzucha ( łac. musculus obliquus externus abdominis ) ma kształt spłaszczonego czworoką...

Dno miednicy .. miednicy. Stąd odgrywa ona ważną rolę. Potocznie nazywane kroczem, dno miednicy utworzone jest przez mięśnie poprzecznie prążkowane oraz powięzie. Miejsca, przez które przechodzą m.in. cewka moczowa czy odbytnica zmniejszają wytrzymałość konstrukcji i w niektórych przypadkach predysponują do powstan... Mięśnie dna miednicy .. miednicy współtworząc dno miednicy. Ma kształt czterokąta. Rozpoczyna się na wewnętrznej stronie miednicy mniejszej na łuku ścięgnistym dźwigacza odbytu wzmocnionego powięzią mięśnia zasłaniacza wewnętrznego. Łuk ścięgnisty mięśnia zaczyna się na gałęzi dolnej kości łonowej, biegnie na wysokości kan...

Kręgosłup .. miednicza, jest wklęsła a tylna wypukła. Pomiędzy zrośniętymi trzonami i łukami kręgów znajduje się kanał krzyżowy zakończony na dole rozworem krzyżowym. Na powierzchni przedniej i tylnej mieszczą się otwory krzyżowe biegnące przyśrodkowo do otworów kanału krzyżowego stanowiących odpowiedniki otworó... Kości kończyn .. miedniczej ( kość miedniczna, biodrowa, kulszowa, łonowa ) i kończyny wolnej tj. kość udowa, kości podudzia ( kość piszczelowa i strzałkowa ) i stopy ( kości stępu, skokowa, piętowa, śródstopia i palców stopy. Obręcz miedniczą tworzą kości miedniczne połączone z kością krzyżową. Dorota Kozera A. Boc...

Obręcz miednicza .. miednicy. Gałąź kości kulszowej odchodzi prawie pod kątem prostym w okolicy guza kulszowego i kieruje się do przodu i przyśrodkowo łącząc s gałęzią dolną kości łonowej. Kość łonowa Kość łonowa ( łac. os pubis ) stanowi najbardziej wysuniętą ku przodowi część kości miednicznej, współtworzy panewkę. S...