Jaka tętnica zaopatruje przysadkę?

  • tętnica oczna
  • tętnica szyjna wewnętrzna
  • tętnica szyjna zewnętrzna

Tętnica przysadkowa

Przysadka .. tętnica szyjna wewnętrzna i nerwy czaszkowe ( okoruchowy n.III, bloczkowy n. IV, odwodzący n.VI oraz trójdzielny n.V ). Unaczynienie przysadki pochodzi od tętnicy szyjnej wewnętrznej przez tętnice przysadkowe dolne oraz koła tętniczego przez tętnice ...