Ko뜻 nosowa

anatomia24.pl & ko뜻 nosowa

Jama nosowa .. ko뜻 4cm. Ka풼a z jam nosowych utworzona jest przez 턢ian doln utworzon g농wnie przez wyrostek podniebienny szczki oraz ko뜻 podniebienn. 쫈ian grn tworz ko뜻 czo쿽wa, sitowa i klinowa. 쫈iana przy턳odkowa utworzona przez przegrod nosa, sk쿪da si z cz沅ci kostnej ( ko뜻 sitowa i lemiesz )... Zatoki przynosowe .. ko뜻. Wyr璨niamy, zatem zatok klinow, czo쿽w, sitow, szczkow wystpuj켧e obustronnie. Najwiksz z po턳d nich jest zatoka szczkowa ( 쿪c. sinus maxillaris ) znajduj켧a si w trzonie ko턢i szczkowej. Ma ona kszta퀃 piramidy, utworzonej z czterech 턢ian. Cz沅 przy턳odkowa zawiera otwr szcz...

Mzgoczaszka .. ko뜻 czo쿽wa, sitowa, klinowa, dwie ko턢i ciemieniowe, potyliczna oraz dwie ko턢i skroniowe. Ko뜻 czo쿽wa Ko뜻 czo쿽wa ( 쿪c. os frontale ) ma kszta퀃 퀅ski, jest wypuk쿪 na zewn켾rz. Dzieli si na cz沅 퀅skow, oczodo쿽w i nosow. Stanowi ona przedni cz沅 sklepienia czaszki. Na wypuk쿮j powierz... Twarzoczaszka .. ko뜻 nosowa, jarzmowa, podniebienna, 퓎chwa i ko뜻 gnykowa. Ko뜻 퀊owa to p쿪ska parzysta ko뜻 w kszta쿬ie czworok켾a tworz켧a cz沅 przedni 턢iany przy턳odkowej oczodo퀅. 1czy si ona z ko턢i czo쿽w, sitow, szczkow oraz ma냄owin nosow doln. Lemiesz jest nieparzyst ko턢i p쿪sk rwnie o...

Jamy i do퀉 czaszki .. ko뜻 nosowa, czo쿽wa, sitowa i klinowa, a 턢ian doln ko뜻 szczkowa, podniebienna. 쫈iana przy턳odkowa utworzona jest przez ko뜻 sitow i lemiesz, natomiast boczna przez ko뜻 sitow, szczkow, 퀊ow, ma냄owin nosow doln oraz ko뜻 klinow. Powierzchnia wewntrzna czaszki kszta퀃uje si w trzy s...