Ko뜻 guziczna

anatomia24.pl & ko뜻 guziczna

Dno miednicy .. ko뜻 guziczn i bocznie przez guzy kulszowe. Krocze, u kobiet znajduje si pomidzy przedsionkiem pochwy a odbytem, ma d퀅go뜻 niespe쿻a 2,5 cm. U m轅czyzn jest nieco d퀅퓋ze. Dno miednicy utworzone jest przez dwie warstwy mi沅ni, wiksza warstwa nazywa si przepon miednicy, mniejsza przepon moczo...