Gdzie leży excavatio rectouterina?

  • między pęcherzem moczowym a macicą
  • między macicą a odbytnicą
  • między pochwą a odbytnicą