Tchawica podział

anatomia24.pl & tchawica podział

Tchawica Tchawica ( łac. trachea ) jest sprężystym, nieparzystym przewodem przechodzącym w swoim górnym biegunie w krtań, zaś ku dołowi rozgałęziającym się na oskrzela główne. Miejsce podziału to rozdwojenie tchawicy. Narząd ten znajduje się do przodu od przełyku odpowiadając położeniem względem kręgosłupa o... Oskrzela główne .. tchawicy a kończą w miejscu wejścia do płuc ( wnęka płuc ) by tam ulec podziałowi na mniejsze odgałęzienia tworząc drzewo oskrzelowe. Do tyłu od oskrzela lewego znajduje się przełyk. Oskrzela główne skierowane są ku dołowi i bocznie. Kąt odejścia oskrzela prawego jest łagodniejszy, zaś oskrzele lewe...

Płuca .. tchawicy i oskrzeli znajdują się węzły chłonne oskrzelowo - płucne ( w miejscu odejścia oskrzeli płatowych ), węzły chłonne płucne ( miejsce dalszego podziału oskrzeli ), węzły tchawiczo - oskrzelowe górne i dolne ( kąty miedzy tchawicą a oskrzelem ), węzły tchawicze ( wzdłuż tchawicy ). Naczynia ch...