Wspólna krezka

anatomia24.pl & wspólna krezka

Moczowód .. wspólnymi, naczyniami okrężniczymi po stronie lewej, a z żyłą główną dolną po stronie prawej. Ponadto po stronie lewej przylega do moczowodu zgięcie dwunastniczo - czcze, po prawej zaś część zstępująca dwunastnicy. W stosunku do krezki moczowód przebiega po stronie lewej poniżej lub powyżej krezki e... Jelito cienkie .. wspólną. Krew odpływa do żyły krezkowej górnej a chłonka do węzłów chłonnych krezkowych. Unerwienie pochodzi ze splotu trzewnego, nerwu błędnego oraz włókien nerwów rdzeniowych Th10 - L1. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. B...