Gdzie znajduje się frenulum?

  • w przedsionku jamy ustnej
  • w błonie śluzowej gardła
  • w części górnej przełyku