Mimiczne mięśnie twarzy

anatomia24.pl & mimiczne mięśnie twarzy

Mięśnie głowy .. mimiczne twarzy znajdujące się powierzchownie i działające na skórę twarzy, mięśnie umożliwiające ruchy języka, gałek ocznych i żuchwy. Do mięśni mimicznych, zwanych również wyrazowymi, gdyż odzwierciedlają aktualny stan psychiczny należą mięśnie: sklepienia czaszki, szpary powiek, szpary ust, nozdr... Mięśnie szyi .. mimicznym, ponieważ obniża kąty ust. Mięsień zaopatrywany jest przez tętnicę twarzową, gałęzie tętnicy podobojczykowej oraz nerw twarzowy i gałęzie splotu szyjnego. Mięsień mostkowo - obojczykowo - sutkowy leży pod mięśniem szerokim szyi. Jest długim i stosunkowo silnym mięśniem. Przebiega skośnie o...

Nerwy czaszkowe .. mimiczne twarzy, mięśnie szyi, podniebienie i gardło, mięsień strzemiączkowy, ślinianki oraz smakowo język. Opuszcza mózgowie w kącie mostoso - móżdżkowym razem z... ... nerwem przedsionkowo - ślimakowym ( n. VIII ) odpowiadającym za zachowania prawidłowej równowagi oraz odbiór bodźców słuchowych. N...