Jaka część najądrza nie jest otoczona błoną surowiczą?

  • część przylegająca do moczowodu
  • część przylegająca do moszny
  • część przylegająca do jądra

Najądrza

Układ płciowy męski .. najądrzami mieszczą się w worku mosznowym. Powyżej znajduje się przykrywające mosznę w stanie spoczynku prącie. O cechach męskich świadczy również charakterystycznym typ owłosienia. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W ... Jądro .. najądrzem. Jądro zbudowane jest z tkanki łącznej i miąższu. Tkanka łączna tworzy zrąb narządu i przechodzi na zewnętrzną powierzchnię łącząc się z błoną obejmującą jądro - błoną białawą pokrytą z zewnątrz błoną surowiczą. Pomiędzy blaszką trzewną a ś ...

Najądrze .. najądrza zbudowana jest z przewodzików pochodzących z cewek sieci jądra i przylega do bieguna górnego. Głowa najądrza przechodzi w położony do tyłu trzon, a ten dalej w ogon. Ogon najądrza u swego dołu przechodzi w część początkową nasieniowodu. Nają ... Nasieniowód .. najądrza, który przez przewód wytryskowy uchodzi do cewki moczowej. Długość nasieniowodu wynosi 50 - 60 cm. Początkowy jego odcinek jest kręty i biegnie ostro ku górze, równolegle do przyśrodkowej części najądrza ( część jądrowa ). Następnie łącznie ...

Powrózek nasienny .. najądrzy do kanału pachwinowego. Objęty jest tymi samymi osłonkami, co jądro. W jego przebiegu wyróżniamy część mosznową i część pachwinową. Długość powrózka nasiennego to 15 - 20 cm. Powrózek nasienny zawiera: nasieniowód, tętnice jądrową, tętnice i ...