Jak układają się pierścienie włókniste serca od przodu do tyłu?

  • pierścienie: pnia płucnego, aorty, przedsionkowo-komorowe
  • pierścienie: aorty, pnia płucnego, przedsionkowo-komorowe
  • pierścienie: przedsionkowo-komorowe, aorty, pnia płucnego

Pierścienie włókniste serca

Szkielet serca i zastawki serca .. pierścieni włóknistych. Płatki u swojej podstawy są ze sobą połączone. Zastawka trójdzielna posiada płatek przedni, tylny i przyśrodkowy, dwudzielna - tylko przedni i tylny. Wyróżnia się dwie powierzchnie, jedną zwróconą w stronę przedsionków, drugą ...