Z czego zbudowana jest thymus?

  • z hepatocytów
  • z rdzenia i kory
  • z komórek śródmiąższowych

Thymus

Grasica .. thymus ) jest narządem śródpiersia przedniego, zaliczanym również do narządów układu wewnątrzwydzielniczego. Uwalniane przez nią hormony to: tymozyna, tymostymulina, tymulina, THF. Ponadto odgrywa ważną rolę w układzie limfatycznym. Grasica zawiaduje ...