Wypukła kość

anatomia24.pl & wypukła kość

Mózgoczaszka .. wypukła na zewnątrz. Dzieli się na część łuskową, oczodołową i nosową. Stanowi ona przednią część sklepienia czaszki. Na wypukłej powierzchni znajdują się guzy czołowe, łuki brwiowe, brzeg nadoczodołowy. W dolnej i bocznej części obustronnie znajduje się wyrostek jarzmowy, którym kość czołowa łączy ... Twarzoczaszka .. wypukłą strukturą kostną i tworzy z wyrostkiem przeciwległym łuk zębodołowy. Kość szczękowa łączy się z kością czołową i sitową oraz kośćmi: nosową, jarzmową, łzową, małżowiną nosową dolną, podniebienną, lemieszem. Kość jarzmowa ( łac. os zygomaticum ) swym kształtem zbliżona jest do czworokąta. Zna...

Obręcz miednicza .. wypukły górny brzeg talerza. Ku przodowy wytwarza kolec biodrowy przedni górny, ku tyłowi kolec biodrowy tylny górny. Na dolnym brzegu przednim kości biodrowej znajduje się kolec biodrowy przedni dolny, na brzegu tylnym analogicznie kolec biodrowy tylny dolny. Kość kulszowa Kość kulszowa ( łac. isch... Kości podudzia .. wypukły wyrostek zwany kostką przyśrodkową. Powierzchnia dolna bierze udział w tworzeniu stawu skokowego. Kość strzałkowa ( łac. fibula ) biegnie równolegle i bardziej bocznie w stosunku do kości piszczelowej. Końcem bliższym, zwanym głową strzałki łączy się z piszczelą. Koniec dalszy jest szerszy i...

Kości stopy .. wypukły do góry bloczek, którym łączy się z piszczelą i strzałką. Na powierzchniach bocznych mieszczą się powierzchnie stawowe dla połączenia z kostką boczną i przyśrodkową. Kość piętowa ( łac. calcaneus ) położona jest poniżej kości skokowej. Tworzy wypukły ku tyłowi guz piętowy. Od przodu łączy si...