Spod jakiego mięśnia wychodzą gałęzie skórne splotu szyjnego?

  • spod mięśnia łopatkowo-gnykowego
  • spod mięśnia mostkowo-gnykowego
  • spod mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego

Splot

Opony mózgowo-rdzeniowe .. sploty naczyniówkowe w komorach bocznych mózgowia. Z komór tych płyn mózgowo - rdzeniowy przedostaje się do komory trzeciej a następnie przez wodociąg mózgu do komory czwartej. Komory te również uczestniczą w wytwarzaniu płynu. W komorze czwartej obe ...