ściany czaszki boczna

anatomia24.pl & ściany czaszki boczna

Mózgoczaszka .. ściana boczna i przegroda jamy nosowej ) oraz oczodoły ( ściana przyśrodkowa oczodołów ). Jest kością nieparzystą zbudowaną z dwóch ustawionych do siebie prostopadle blaszek: sitowej i pionowej. Blaszka pionowa stanowi jak gdyby rusztowanie dla blaszki sitowej. Do przodu łączy się z kolcem nosowym k... Twarzoczaszka .. ściany przyśrodkowej oczodołu. Łączy się ona z kością czołową, sitową, szczękową oraz małżowiną nosową dolną. Lemiesz jest nieparzystą kością płaską również o kształtu czworobocznego. Tworzy ona tylną część przegrody nosowej. Łączy się z kością sitową, klinową, szczękową i podniebienną. Małżowina no...