Gdzie leży część głęboka przyusznicy?

  • w dole skroniowym
  • w dole podskroniowym
  • w dole zażuchwowym

Przyusznica

Ślinianki .. przyusznica ) jest największą ślinianką znajdującą się powierzchownie na bocznej części twarzy do przodu od małżowiny usznej w dole zażuchwowym ograniczonym od przodu gałęzią żuchwy od tyłu wyrostkiem sutkowatym i mięśniem mostkowo - obojczykowo - su ...