Połączenie kości nadgarstka

anatomia24.pl & połączenie kości nadgarstka

Kości przedramienia .. połączenia z kośćmi nadgarstka oraz wcięcie łokciowe dla połączenia z kością łokciową. Powierzchnia stawowa dla kości nadgarstka jest wklęsła, część boczna łączy się z kością łódeczkowatą, przyśrodkowa z księżycowatą. Na końcu dalszym znajduje się położony bocznie również wyrostek rylcowaty. Stawy p... Kości ręki .. połączenie kości nadgarstka. Możliwe ruchy to zgięcie dłoniowe i grzbietowe, odwodzenie promieniowe i łokciowe, obwodzenie. Stawy nadgarskowo - śródręczne i stawy międzyśródręczne są stawami płaskimi o minimalnej ruchomości. Wyjątkiem jest staw dotyczący kciuka, w którym możliwe są ruchy odwodzenia ...