Po jakiej stronie błędnika kostnego leży jama bębenkowa?

  • przyśrodkowej
  • bocznej
  • tylnej

Błędnik kostny

Ucho .. błędnik kostny ) wypełnionym płynem zwanym przychłonką ( perylimfą ), w której zawieszony jest błędnik błoniasty zawierający śródchłonkę ( endolimfę ). Błędnik kostny zbudowany jest z przedsionka, kanałów półkolistych i ślimaka. Przedsionek składa si ...