Na jakie doły dzieli się powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki?

  • dół przedni, środkowy i tylny
  • dół boczny i przyśrodkowy
  • dół przedni i tylny

Podstawa czaszki

Układ kostno-stawowy .. podstawowym elementem jest kość ( łac. os ), część tkanki łącznej zbudowana z substancji organicznych i nieorganicznych tj. sole wapnia i fosforu tworzące hydroksyapatyty nadające kości odpowiednią twardość. Substancje organiczne kości, czyli kolagen ... Mózgoczaszka .. podstawy czaszki. Wyróżnia się w niej część podstawną, łuskę potyliczną oraz dwie części boczne. Powierzchnia zewnętrzna jest wypukła, posiada wyniosłość tzw. guzowatość potyliczną zewnętrzną. Znajdują się na niej kłykcie potyliczne położone bocznie ...

Jamy i doły czaszki .. Podstawa zwrócona jest do przodu a wierzchołek tu tyłowi i przyśrodkowo. Obie osie przeprowadzone przez oczodoły zbiegają się na wysokości siodła tureckiego. Ścianę górną oczodołu tworzy kość czołowa i kość klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, jar ... Kręgosłup .. podstawy czaszki do dolnej części tułowia. Kręgi tworzące kręgosłup są nieparzystymi różnokształtnymi kośćmi składającymi się z walcowatego trzonu oraz łuku kręgowego. Pomiędzy trzonem a łukiem kręgowym znajduje się otwór kręgowy. Nakładające się na ...