Węzeł zatokowo komorowy

anatomia24.pl & węzeł zatokowo komorowy

Układ przewodzący serca .. węzeł zatokowo - przedsionkowy ( SA ), węzeł przedsionkowo - komorowy ( AV ), pęczek Hisa ( pęczek przedsionkowo - komorowy ), odnogi pęczka i włókna Purkiniego, czyli końcowa sieć komórek przewodzących. Rozrusznikiem całego układu jest węzeł zatokowy. Znajduje się on w miejscu połączenia zatoki żył...