Fałdki w pochwie

anatomia24.pl & fałdki w pochwie

Pochwa .. fałdem błony śluzowej. Otrzewna pokrywa tylną część sklepienia pochwy, skąd przechodzi dalej na przednią ścianę odbytnicy. Ściana pochwy składa się z błony zewnętrznej, mięśniowej oraz błony śluzowej. Błona mięśniowa zawiera włókna mięśniowe gładkie ułożone porzecznie i podłużnie. Błona śluzowa wysł...