Jak zbudowana jest kość jarzmowa?

  • z istoty zbitej z małą domieszką istoty gabczastej
  • z istoty gąbczastej z małą domieszką istoty zbitej
  • z istoty zbitej i istoty gąbczastej w takiej samej ilości

Kość jarzmowa

Mózgoczaszka .. kość czołowa, sitowa, klinowa, dwie kości ciemieniowe, potyliczna oraz dwie kości skroniowe. Kość czołowa Kość czołowa ( łac. os frontale ) ma kształt łuski, jest wypukła na zewnątrz. Dzieli się na część łuskową, oczodołową i nosową. Stanowi ona prze ... Twarzoczaszka .. Kość jarzmowa ( łac. os zygomaticum ) swym kształtem zbliżona jest do czworokąta. Znajduje się na bocznej części twarzy nadając jej kształt. Kość jarzmowa posiada trzon, wyrostek skroniowy i czołowy. Bierze udział w tworzeniu ściany bocznej i dolnej ...

Jamy i doły czaszki .. kość czołowa i kość klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, jarzmowa i podniebienna. Ściana przyśrodkowa utworzona jest przez kość szczękową, łzową, sitową i klinową, s ściana boczne przez kość jarzmową i klinową. Szczyt ostrosłupa stanowi kanał wzro ...