Co zawiera przepona w części środkowej?

  • rozwór aortowy
  • środek ścięgnisty
  • środek mięśniowy

Przepona

Mięśnie szyi .. przeponę jamy ustnej biegnąc od kości gnykowej w kierunku żuchwy, gdzie kończy się w kresie żuchwowo - gnykowej. Włókna strony przeciwległej mięśnia łączą się ze sobą szwem ścięgnistym. Wraz z mięśniem bródkowo - gnykowym obniża żuchwę, podnosi kość ... Mięśnie klatki piersiowej .. przepona. Do grupy powierzchownej zaliczane są: mięsień piersiowy większy, piersiowy mniejszy, podobojczykowy i zębaty przedni. Mięsień piersiowy większy ( łac. musculus pectoralis major ) położony jest najbardziej zewnętrznie ze wszystkich mięśni gr ...

Przepona Przepona ( łac. diaphragma ) jest najważniejszym mięśniem oddechowym stanowiącym zarazem granicę pomiędzy klatką piersiową a jamą brzuszną. Jest to cienki mięsień kształtem zbliżony do kopuły, swoją wypukłością skierowaną do góry, w głąb jamy klatki ... Dno miednicy .. Przepona miednicy złożona jest z mięśnia dźwigacza odbytu leżącego w części przedniej oraz mięśnia guzicznego znajdującego się w części tylnej przepony. Oba mięśnie układają się stożkowato, wierzchołkiem kierując się w dół tworząc rozwór odbytowy, pr ...

Mięśnie dna miednicy .. przepony moczowo - płciowej i biegnącym od kości guzicznej w stronę odbytu więzadle odbytowo - guzicznym oraz kości guzicznej. Włókna krzyżują się w miejscu rozworu odbytowego. Mięsień dźwigacz odbytu dzieli się na dwie części: mięsień łonowo - guzic ...