Co wydziela rdzeń nadnerczy?

  • adrenalinę i noradrenalinę
  • glikokortykosteroidy i mineralokortykosteroidy
  • trójjodotyroninę i tyroksynę

Rdzeń nadnerczy

Nadnercza .. Rdzeń nadnerczy różni się od kory strukturalnie i czynnościowo, produkuje katecholaminy, czyli adrenalinę, noradrenalinę i dopaminę. Wydzielane są one również w zakończeniach synaptycznych przewodząc w ten sposób impulsy nerwowe pomiędzy strukturami ...