W skład przedramienia

anatomia24.pl & w skład przedramienia

Mięśnie kończyny górnej .. skład obręczy barkowej, mięśnie ramienia, przedramienia i ręki. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS... Mięśnie przedramienia .. składa się z ośmiu mięśni funkcjonujących jako zginacze. Należą tu mięśnie: nawrotny obły, zginacz promieniowy nadgarstka, dłoniowy długi, zginacz łokciowy nadgarstka, zginacz powierzchowny palców, zginacz głęboki palców, zginacz długi kciuka, nawrotny czworoboczny. Funkcją mięśni jest zginanie prze...

Kości przedramienia .. składającą się z trzonu i dwóch końców. Koniec bliższy, skierowany w stronę kości ramiennej, posiada dwa wyrostki: łokciowy i dziobiasty oraz dwie wklęsłe powierzchnie stawowe: wcięcie bloczkowe i promieniowe. Wyrostek łokciowy, duży i zakrzywiony, wnika do dołu wyrostka łokciowego na powierzchni ty...