Mięsień języka

anatomia24.pl & mięsień języka

Ślinianki .. mięsień żuchwowo - gnykowy. Gruczoł składa się z większej ślinianki podjęzykowej oraz kilku mniejszych. Ma kształt podłużny i układa się równolegle do trzonu żuchwy. Od góry ślinianka podjęzykowa pokryta jest błoną śluzową dna jamy ustnej. Ujście przewodu głównej części gruczołu znajduje się obok br...