Na granicy jakich ścian jamy bębenkowej leży wyniosłość rylcowata?

  • przedniej i dolnej
  • przedniej i górnej
  • tylnej i dolnej

Wyniosłość

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. wyniosłością położoną pomiędzy konarami mózgu. Powierzchnia przednia mostu jest wypukła i przebiega na niej pionowa bruzda dla tętnicy podstawnej mózgu. Most zawiera jądra dla nerwów czaszkowych ( m.in. dla trójdzielnego i twarzowego ). Rdzeń przedłu ...