Ile jąder wyróżnia się we wzgórzu?

  • poniżej 100
  • dokładnie 100
  • ponad 100

Jądra wzgórza

Międzymózgowie .. jądra nerwów czaszkowych od V do XII. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. ... Śródmózgowie .. jądrami podstawy a od ich prawidłowej interakcji zależy hamowanie niektórych ruchów mimowolnych i prawidłowe napięcie mięśni. Pokrywka śródmózgowia leżąca grzbietowo przykryta jest przez móżdżek oraz półkule mózgu. Znajdują się tu parzyste wzgórki: g ...