Jak jest położona główka w stawie kulistym panewkowym?

  • jest objęta w stawie poza równik
  • nie dosięga równika w stawie
  • leży poza stawem

Staw kulisty panewkowy

Obręcz miednicza .. stawu biodrowego. Poniżej panewki znajduje się otwór zasłonowy ograniczony przez kość kulszową i łonową oraz przesłonięty w większości błoną zasłonową. Przez pozostawiony otwór przechodzą naczynia i nerwy zasłonowe. Kość biodrowa Kość biodrowa ( łac. ...