Gdzie uchodzi przewód trzustkowy dodatkowy?

  • w fałdzie podłużnym dwunastnicy
  • na brodawce większej dwunastnicy
  • na brodawce mniejszej dwunastnicy

Przewód trzustkowy

Żołądek .. przewodu pokarmowego tworzącym swoistego rodzaju zbiornik, w którym gromadzący się pokarm ulega trawieniu. Żołądek znajduje się po lewej stronie ciała w okolicy podżebrowej. Oś przeprowadzona przez żołądek skierowana jest od góry i strony lewej do do ... Dwunastnica .. przewód trzustkowy dodatkowy zakończony brodawką mniejszą. Ponadto charakterystyczna błona śluzowa dwunastnicy zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne ...

Trzustka .. przewód trzustkowy i przewód trzustkowy dodatkowy utworzone z połączenia mniejszych przewodzików. Większy przewód trzustkowy ( przewód Wirsunga ) biegnie przez cały miąższ rozpoczynając się w ogonie trzustki. Docierając do głowy przebija jej miąższ i ... Pęcherzyk żółciowy .. przewód pęcherzykowy. Przewód pęcherzykowy wyprowadza żółć z pęcherzyka do przewodu wątrobowego wspólnego wytwarzając tym samym przewód żółciowy wspólny. Jego długość to około 4 cm. Biegnie do tyłu, dołu i na lewo wytwarzając łuk. Przewód wątrobowy w ...