Położenie gruczołu grasicy

anatomia24.pl & położenie gruczołu grasicy

Grasica .. położenia tchawicy. W części tylnej graniczy również z wielkimi naczyniami tj. aorta, żyła główna dolna i żyła ramienno - głowowa. Zbudowana jest z dwóch płatów prawego i lewego o gąbczastej spoistości. Z zewnątrz otacza ją włóknista torebka wysyłająca w głąb gruczołu liczne przegródki dzieląc ją w ...