Trzewne

anatomia24.pl & trzewne

Ciałko nerkowe .. trzewny pokrywa naczynia włosowate, a listek ścienny otoczenie kłębuszka. Między obu listkami znajduje się przestrzeń kłębuszka, czyli światło torebki, którym odpływa przefiltrowany mocz pierwotny. Listek trzewny zbudowany jest z komórek zwanych podocytami przylegającymi do błony podstawnej naczyń w... Jądro .. trzewnego i nerkowego, które tworzą splot jądrowy. Ośrodek wytryskowy znajduje się w odcinku lędźwiowym rdzenia kręgowego. Nie należy zapominać o znaczeniu jądra, jako gruczołu wydzielania wewnętrznego. Oznacza to, iż produkuje ono hormony płciowe, czyli androgeny tj. testosteron, inhibina, aktyna o...

Najądrze .. trzewnego i nerkowego, które tworzą splot jądrowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II... Moszna .. trzewnej ( błony surowiczej ) posiada dwie blaszki: trzewną i ścienną. Pomiędzy blaszką trzewną a ścienną znajduje się jama surowicza moszny. Zawiera ona niewielką ilość płynu surowiczego. W stanach zapalnych mogą się tu gromadzić jego znaczne ilości tworząc wodniaka. Moszna jest odpowiednikiem warg...

Nadnercza .. trzewnego, nerwu trzewnego większego i mniejszego tworzących splot nadnerczowy. Hormony nadnerczy Kora nadnerczy jest odpowiedzialna za wytwarzanie kortykosteroidów tj. glikokortykosteroidy ( kortyzol, kortyzon ) w obrębie warstwy pasmowatej, mineralokortykoidy ( aldosteron ) w warstwie kłębkowatej,... Żołądek .. trzewnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Jelito cienkie .. trzewnego, nerwu błędnego oraz włókien nerwów rdzeniowych Th10 - L1. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS... Jelito grube .. trzewnych, biodrowych, krzyżowych, pachwinowych powierzchownych. Włókna nerwowe pochodzą od nerwu błędnego, odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego. Oddawanie stolca możliwe jest dzięki współdziałania tłoczni brzusznej oraz perystaltyki jelita grubego. Ośrodek odpowiedzialny za wypróżnianie znajduje si...

Wątroba .. trzewną. Liczne więzadła częściowo wpływają na jej umocowanie w jamie brzusznej. Podstawową jednostką anatomiczno - czynnościową wątroby jest hepatocyt. Hepatocyty układają się w ten sposób, że tworzą beleczki wątrobowe otoczone naczyniami krwionośnymi i przewodami żółciowymi śródpłacikowymi. Te z k... Trzustka .. trzewnego, nerwu błędnego oraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Pęcherzyk żółciowy .. trzewną trzewną ). Szyjka powstaje ze zwężania się trzonu i przechodzi w przewód pęcherzykowy. Przewód pęcherzykowy wyprowadza żółć z pęcherzyka do przewodu wątrobowego wspólnego wytwarzając tym samym przewód żółciowy wspólny. Jego długość to około 4 cm. Biegnie do tyłu, dołu i na lewo wytwarzając ł... Otrzewna .. trzewnej ściennej i leżącej bardziej do wewnątrz otrzewnej trzewnej pokrywającej narządy. Pomiędzy obu blaszkami tworzy się jama otrzewnej wypełniona niewielką ilością płynu surowiczego zmniejszającego tarcie między nimi tak, aby obie blaszki przylegały do siebie. W przypadku niektórych stanów choro...

Szkielet serca i zastawki serca .. trzewnej i ściennej. Blaszka ścienna utworzona jest przez tkankę włóknistą osłaniającą serce. Pomiędzy obiema blaszkami znajduje się jama osierdzia zawierająca niewielką ilość płynu, którego ilość może się zwiększać w stanach patologicznych ( np. zapalenie osierdzia ). Obie blaszki łączą się ze sobą... Aorta i gałęzie aorty .. trzewnego, tętnicy krezkowej górnej i dolnej oraz krzyżowej pośrodkowej. Tętnica szyjna wspólna ( łac. arteriae carotis communis ) jest parzystym naczyniem prowadzącym krew z aorty do głowy i szyi, nie oddaje gałęzi bocznych. Prawa tętnica szyjna wspólna jest krótsza od lewej. Oba naczynia biegną bo...

Węzły chłonne .. trzewne, lędźwiowe, biodrowe, krzyżowe oraz węzły chłonne trzewi: żołądkowe, trzustkowo - śledzionowe, wątrobowe, krezkowe, krętniczo - okrężnicze, okrężnicze, odbytowo - odbytnicze, pęcherzowe, przymaciczne. Węzły chłonne kończyny dolnej leżące powierzchownie: pachwinowe oraz głębokie: piszczelowy ... Śledziona .. trzewnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Dno miednicy .. trzew zaczął spoczywać na dnie miednicy. Stąd odgrywa ona ważną rolę. Potocznie nazywane kroczem, dno miednicy utworzone jest przez mięśnie poprzecznie prążkowane oraz powięzie. Miejsca, przez które przechodzą m.in. cewka moczowa czy odbytnica zmniejszają wytrzymałość konstrukcji i w niektórych przy...