Jaka część nasieniowodu przebiega przez kanał pachwinowy?

  • pars funicularis
  • pars inguinalis
  • pars testicularis

Kanał pachwinowy

Jądro .. kanału pachwinowego. Po stronie prawej żyła jądrowa uchodzi do żyły głównej dolnej, zaś po lewej najpierw do żyły nerkowej lewej. Chłonka odpływa do węzłów lędźwiowych i węzłów pachwinowych powierzchniowych. Jądro zaopatrywane jest przez nerwy pochod ... Nasieniowód .. kanał pachwinowy ( część pachwinowa ) i ulega zagięciu biegnąc wzdłuż ściany bocznej miednicy ku dołowi i do tyłu. Ostatnim zgięciem zawraca przyśrodkowo do dna pęcherza moczowego ( część miednicza ). Nasieniowód w części miedniczej pokryty jest otrz ...

Powrózek nasienny .. kanału pachwinowego. Objęty jest tymi samymi osłonkami, co jądro. W jego przebiegu wyróżniamy część mosznową i część pachwinową. Długość powrózka nasiennego to 15 - 20 cm. Powrózek nasienny zawiera: nasieniowód, tętnice jądrową, tętnice i żyły nasien ...