Jakie płatki występują w zastawce trójdzielnej serca?

  • przedni, tylny, przyśrodkowy
  • przedni, tylny, boczny
  • górny, dolny, boczny

Zastawka trójdzielna

Szkielet serca i zastawki serca .. Zastawka trójdzielna posiada płatek przedni, tylny i przyśrodkowy, dwudzielna - tylko przedni i tylny. Wyróżnia się dwie powierzchnie, jedną zwróconą w stronę przedsionków, drugą w stronę komór. Do wolnego brzegu zastawek przyczepiają się rozłożyście ...