Jaką ślinę wydziela ślinianka podjęzykowa?

  • mieszaną, z przewagą surowiczej
  • mieszaną, z przewagą śluzowej
  • surowiczą i śluzową w równych częściach

ślinianka podjęzykowa

Jama ustna .. ślinianek możliwe jest rozdrobnienie kęsów pokarmowych. Od przodu jama ustna ograniczona jest przez szparę ust ( warga górna i dolna ), od tyłu cieśnią gardzieli. U góry znajduje się podniebienie twarde, miękkie, z którego zwisa języczek podniebienny ... Ślinianki .. ślinianka podjęzykowa pokryta jest błoną śluzową dna jamy ustnej. Ujście przewodu głównej części gruczołu znajduje się obok brodawki ślinianki podżuchwowej. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewn ...