Krezka jelita

anatomia24.pl & krezka jelita

Moczowód .. krezki moczowód przebiega po stronie lewej poniżej lub powyżej krezki esicy, po prawej powyżej lub poniżej krezki jelita cienkiego. Część miednicza przylegająca do ściany miednicy mniejszej u mężczyzn sąsiaduje od przodu z tętnicą biodrową wewnętrzną, naczyniami i nerwami zasłonowymi, u kobiet natom... Jelito cienkie .. krezkową górną, tętnicę wątrobową wspólną. Krew odpływa do żyły krezkowej górnej a chłonka do węzłów chłonnych krezkowych. Unerwienie pochodzi ze splotu trzewnego, nerwu błędnego oraz włókien nerwów rdzeniowych Th10 - L1. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczekli...

Dwunastnica .. krezkowych. Tworzy zatem zagięcie górne i dolne. Natomiast zagięciem dwunastniczo - czczym skierowanym nieco ku górze przechodzi w jelito czcze ( część wstępująca ). Opuszka wraz z żołądkiem stanowią bardziej ruchome części przewodu pokarmowego. Do dwunastnicy uchodzą przewód żółciowy wspólny i trzu... Jelito czcze i jelito kręte .. krezce. W przypadku jelita krętego warto poruszyć kwestię uchyłka ( uchyłek Meckela ) stanowiącego pozostałość niezarośniętego w okresie płodowym przewodu pępkowo - jelitowego. Jest to uwypuklenie jelita długości 3 - 10 cm w odległości 50 - 100 cm od jelita ślepego. Mogą występować w nim komórki bło...

Jelito grube .. krezkowej górnej, krezkowej dolnej, biodrowej wewnętrznej, sromowej wewnętrznej. Krew żylna odpływa żyłą krezkową górną, dolną i żyły splotu odbytniczego. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów trzewnych, biodrowych, krzyżowych, pachwinowych powierzchownych. Włókna nerwowe pochodzą od nerwu błędnego, o... Trzustka .. krezkowe górne. Można nawet powiedzieć, że dwunastnica tworzy wgłobienie w miąższu trzustki. Na górnym brzegu trzonu biegną naczynia dla śledziony. Ogon skierowany w lewo i do góry kontaktuje się ze śledzioną i zgięciem śledzionowym okrężnicy. Od przodu do trzustki przylegają pętle jelita cienkiego,...