Jakie wysokie wyniosłości wytwarza błona śluzowa żołądka?

  • plicae gastricae
  • areae gastricae
  • foveolae gastricae

Błona śluzowa żołądka

Żołądek .. Błona śluzowa bogata jest w fałdy żołądkowe wijących się podłużnie z góry na dół oraz drobniejsze pólka żołądkowe, fałdy kosmkowe, a między nimi mieszczące się dołeczki żołądkowe. Na dnie dołeczków żołądkowych znajdują się ujścia gruczołów żołądkowyc ... Dwunastnica .. błona śluzowa dwunastnicy zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. ...

Jelito czcze i jelito kręte .. błona mięśniowa grubsza a śluzowa posiada liczne kosmki. Pętle jelita cienkiego wypełniają przestrzeń poniżej poprzecznicy, pomiędzy wstępnicą i zstępnicą oraz wnikają również do jamy miednicy w zagłębienie pęcherzowo - odbytnicze u mężczyzn i macicz ...