Jakie są przyczepy mięśnia bródkowego?

  • brzeg dolny żuchwy, skóra wargi dolnej
  • żuchwa, skóra bródki
  • żuchwa, kąt ust

Przyczepy

Układ mięśniowy .. przyczepu. Ścięgno jest łącznotkankowym tworem stanowiącym przedłużenie mięśnia. Mięsień może mieć jeden ( większość mięśni ), dwa ( mięsień dwugłowy ramienia ), trzy ( mięsień trójgłowy ramienia ) a nawet cztery brzuśce ( mięsień czworogłowy uda ). ... Mięśnie głowy .. przyczepia się do wyrostka dziobiastego żuchwy. Dzięki temu możliwe jest unoszenie żuchwy do góry wyrażające się zaciskaniem zębów, a także cofnięcie wysuniętej do przodu żuchwy. Mięsień żwacz ( łac. musculus masseter ) ma kształt czworoboczny i krót ...

Mięśnie szyi .. przyczepy na kręgosłupie. W zależności od położenia wyróżnia się położone bocznie mięśnie pochyłe oraz mięśnie przedkręgowe. Do mięśni pochyłych zaliczane są: mięsień pochyły przedni, środkowy, tylny i najmniejszy. Wszystkie mają kształt trójkątny i ... Mięśnie ramienia .. przyczep końcowy mięśnia. Jego zadaniem jest podniesienie i przywiedzenie kończyny górnej. Także w zależności od pozycji wyjściowej może obracać ramię do wewnątrz lub na zewnątrz. Unaczynienie: tętnica pachowa. Unerwienie: nerw mięśniowo - skórny. Mi ...

Mięśnie ręki .. przyczepy na paliczku kciuka. Dzięki temu możliwe jest odwodzenie i przeciwstawianie lub przywodzenie kciuka, zgięcie w stawie śródręczno - paliczkowym i międzypaliczkowym W krew zaopatruje tętnica promieniowa, a za unerwienie tych mięśni odpowiada n ... Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. przyczepu. Z tego względu podzielono je na dwie grupy: przednią i tylną. Grupę przednią tworzy mięsień biodrowo - lędźwiowy ( łac. musculus ilio - psoas ), który składa się z mięśnia lędźwiowego większego, mniejszego i mięśnia biodrowego. Do grupy ty ...

Mięśnie uda .. przyczepom początkowym na kości biodrowej umożliwia zgięcie w stawie biodrowym. W skład grupy przyśrodkowej wchodzą mięśnie przywodzące kończynę. Znajdują się one na przyśrodkowej stronie uda biegnąc od kości miedniczej do kości udowej a mięsień smuk ... Mięśnie grzbietu .. przyczepu. Występują tu mięśnie: kolcowo - poprzeczne ( mięśnie płatowate ), krzyżowo - grzbietowe ( biodrowo - żebrowy, najdłuższy, kolcowy ), poprzeczno - kolcowe, międzykolcowe, międzypoprzeczne oraz podpotyliczne. Wszystkie unerwione są przez ner ...

Mięśnie brzucha .. Przyczepy początkowe mięśnia znajdują się na wewnętrznej powierzchni żeber ( VII - XII ), powięzi piersiowo - lędźwiowej ( powięź obejmująca mięśnie głębokie grzbietu ), grzebieniu biodrowym oraz więzadle pachwinowym. Włókna mięśniowe przechodzą nast ... Mięśnie dna miednicy .. przyczepów kostnych. Poprzeczne prążkowanie mięśnia sprawia, że jego napięcie zależy od naszej woli. Podczas spoczynku mięsień jest napięty, natomiast podczas skurczu ściany odbytu silniej są do siebie przyciskane. Unaczynienie: tętnica odbytnicza śr ...