Rozcięgno mięśnia prostego brzucha

anatomia24.pl & rozcięgno mięśnia prostego brzucha

Mięśnie brzucha .. rozcięgno i przednią pochewkę mięśnia prostego brzucha, a u dołu łączą się z więzadłem pachwinowym lub kończą na grzebieniu kości biodrowej. Mięsień skośny wewnętrzny brzucha ( łac. musculus obliquus internus abdominis ) wyglądem przypomina mięsień poprzedni, jednak przebieg jego włókien jest odmien...